Betere doorstroming vanaf IJburglaan zit in de pijplijn | IJburgerNieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226672&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ijburgernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=108" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ijburgernieuws.nl
Foto: jessica de jong

Betere doorstroming vanaf IJburglaan zit in de pijplijn

  Buurt / wijk

De IJtram wordt doorgetrokken naar de nog aan te leggen eilanden van IJburg en het kruispunt IJburglaan/Zuiderzeeweg wordt aangepast voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en het overige verkeer.

Dit zijn twee voorstellen in het mobiliteitsplan om IJburg en Zeeburgereiland beter te ontsluiten. Andere voorstellen zijn:
Er komt een ongelijkvloerse tramkruising bij de westelijke oprit A10.
De Overdiemerweg wordt voor auto- en fietsverkeer opengesteld.
Voor fietsers worden de doorgaande routes naar Oost en Noord geoptimaliseerd, zoals betere opgangen naar de Amsterdamsebrug en de Schellingwouderbrug en verbetering van bestaande routes.
Bij de HOV-haltes (HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer) komen fietsparkeerplaatsen om het voor- en natransport te verbeteren.
Om de eilanden per auto bereikbaar te houden is uitbreiding nodig van de capaciteit van de IJburglaan tussen de A10 en Haveneiland.

In de komende jaren wordt gemonitord of een aanpassing van het kruispunt IJburglaan/Zuiderzeeweg nodig is. Verbreding van de op- en afritten van de A10 zal op termijn onvermijdelijk zijn.
Het plan bestrijkt een periode van 2018 tot aan 2038. De voorstellen worden gefaseerd uitgevoerd. Per maatregel wordt stapsgewijs naar een definitieve uitwerking toegewerkt. Omwonenden en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226672&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ijburgernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=108" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226673&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ijburgernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=108" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>