IJburgerNieuws - Lekker bouwen, timmeren en klooien op VrIJland
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226672&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ijburgernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=108" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Brood bakken op VrIJland.
Brood bakken op VrIJland.
Algemeen

Lekker bouwen, timmeren en klooien op VrIJland

IJBURG Als Albertine Baauw, kinderarts in het dagelijks leven, een project wil opzetten dan gaat ze er voor de volle 100 procent voor. En nu ze langzaam maar zeker ziet dat haar idee dat ze VrIJland heeft genoemd, steeds meer handen en voeten krijgt, wordt ze nog enthousiaster dan ze bij aanvang al was. "Dit wordt een geweldige plek waar jongeren in de buitenlucht hutten kunnen bouwen, knutselen, fikkie stoken, chillen en dat soort dingen. Mooi toch", glundert ze.
VrIJland is ontstaan vanuit een grote behoefte. IJburg barst namelijk van de pubers en kinderen die binnenkort tiener worden, maar er wordt steeds meer groen opgeslokt door nieuwbouw. Er is vrijwel geen plekje meer over om te spelen en in het enige mooie park dat er is – Diemerpark – mag en kan niks. Ziehier de uitdaging die Baauw zag en waarmee ze aan de slag ging.

Prijsvraag

"Het is allemaal begonnen met een prijsvraag van architectuurcentrum ARCAM in 2014. Die beheerde dit gebied en vroeg bewoners om ideeën om er wat leuks mee te doen. Met mijn kinderen hebben we toen VrIJland bedacht en tot onze verbazing was dat een van de winnende ideeën."
In 2014 wees nog niks op een snelle ontwikkeling van Centrumeiland, maar opeens kwam de vaart erin. Het idee van Baauw bleef echter kaarsrecht overeind en samen met onder andere stadsdeel Oost ontwikkelde ze het plan verder en ongeveer een jaar geleden kreeg ze een plek toegewezen op Centrumeiland waar ze, ondanks de oprukkende woningbouw, mag blijven tot eind 2020. VrIJland zit namelijk achter de skatebaan en dat is mooi mazzel. "Omdat Centrumeiland zich veel sneller ontwikkelt dan was voorzien, moeten het Surfcenter en Blijburg eerder weg. Maar ik heb de toezegging dat we hier nog 3,5 jaar mogen blijven."

In een kom

VrIJland kon dus worden aangelegd. Stadsdeel Oost legde op de zandvlakte een ronde dijk aan en in de kom die daardoor is ontstaan kan de 'vrijplaats' voor tieners zich verder ontwikkelen. Er staan nu twee containers die aan elkaar worden gekoppeld middels een mooi puntdak (een van de weinige op IJburg!), er is inmiddels water en elektriciteit en eigenlijk kan het nu allemaal echt gaan beginnen. Baauw: "Dit is een pracht plek en het mooie is: als jongens en meiden hier komen, willen ze meteen gaan klooien. Elke vierkante centimeter op deze locatie nodigt daartoe uit. En dat is precies wat ik voor ogen had."

Veel nodig

Maar er is nog veel nodig. Boven aan het verlanglijstje staat een aanhanger (desnoods eentje om op te knappen, maar gesponsord mag natuurlijk ook) om hout mee te vervoeren, want hout is de eerste levensbehoefte van VrIJland. Op de tweede plaats staat een zaagmachine, maar eigenlijk is die in dit stadium iets minder belangrijk (maar natuurlijk wel zeer welkom). "Hout, gereedschap, spijkers en schroeven zijn het belangrijkst, dan kunnen we beginnen", zegt Baauw. "Verder is geld welkom. In een van de containers willen we bijvoorbeeld een klein keukentje en stellingen om alles netjes op te bergen en daar is geld voor nodig. We hebben subsidie en een donatie van het Oranjefonds gekregen, maar we hebben al veel uitgegeven en de bodem van de schatkist raakt in zicht."

Mensen

Verder zijn mensen nodig, van divers pluimage. Er is inmiddels een stichting met een bestuur en die draait lekker, maar daarop alleen kan VrIJland niet draaien. "Wij zoeken mensen die op vrijwillige basis beheerder kunnen zijn en die de kinderen kunnen helpen met het bouwen van een hut of met wat anders, maar ook personen die willen helpen met verjaardagsfeestjes of workshops kunnen verzorgen zijn zeer welkom. Ik heb nu contact met iemand die schilderworkshops en iemand die Braziliaanse percussieworkshops wil geven en dat is helemaal wat we willen. Wij faciliteren dan de ruimte en ga verder vooral lekker je gang. Want dat is het uitgangspunt bij alles: doe lekker waar je zin in hebt." VrIJland, een plek van en voor IJburgers.

Gebiedsplan 2018

VrIJland is een van de projecten die is aangedragen voor een subsidie in het ontwerp-Gebiedsplan 2018. Tot en met eind vorige maand konden IJburgers plannen indienen voor dit gebiedsplan, waarvan de Bestuurscommissie Oost in december zal besluiten welke voorgestelde projecten wel en welke geen geld krijgen. Er zijn in totaal liefst 47 projectvoorstellen ingediend, die zijn ondergebracht in zeven categorieën. 'Meer voorzieningen voor de jeugd' is er daar één van en VrIJland is een van de projecten die in aanmerking wil komen voor een financiële bijdrage.
De zorgen om activiteiten voor de jeugd worden algemeen gedeeld, ook door het stadsdeel, want dat schrijft in de aanloop naar het Gebiedsplan 2018 onder andere: "Ruim 7000 inwoners van IJburg zijn tussen 0-18 jaar, dat is een derde van alle bewoners! De komende jaren zal het aantal jongeren tussen 10-19 jaar toenemen van 3136 in 2015 tot 4277 in 2025. Gezien het grote aantal jeugdigen bestaat het risico dat tegenstellingen tussen jongeren en volwassenen op IJburg toenemen."

Achter de voordeur

En ook: "Veel van de problemen hebben een oorsprong in de gezinssituatie 'achter de voordeur'. Armoede is een belangrijk factor die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de weg kan zitten. Er is meer aandacht nodig om alle kinderen hun talenten te kunnen laten ontwikkelen. We zetten daarom in op uitbreiding van voorzieningen en activiteiten voor de jongeren die dat hard nodig hebben."

Sterk netwerk

Er is inmiddels trouwens al het nodige bereikt, wordt gesteld. "Er is een sterk netwerk opgebouwd van professionals rondom jongeren en de inzet sluit steeds beter op elkaar aan. Goede ervaringen zijn opgedaan met sportbegeleiding van jongeren in de openbare ruimte en coaching op gedrag. Dit heeft bijgedragen aan vermindering van de overlast. De verwachting is dat inzet van een sluitende keten rondom jongeren op IJburg meerjarig nodig is. Dit voorkomt overlast, schooluitval en jeugdwerkloosheid. Doorgeleiding naar regulier (sport)aanbod is daarbij een aandachtspunt. Daarnaast werken we ook met partners aan de ontwikkeling van het lokale pedagogisch klimaat. De dynamiek op straat en bij speelplekken, de omgang met elkaar en signalering van gedrag als indicator voor probleemsituaties is belangrijk. Daar valt nog veel te winnen en zetten we in op de kracht van het formele en informele netwerk op IJburg."

Zelfstandig sporten

Vanuit deze gedachte is het niet vreemd dat sport- en spelstimulering op de pleinen van IJburg naast VrIJland een ander plan is dat in aanmerking wil komen voor subsidie. "We bieden een gerichte route naar structureel zelfstandig sporten aan. Gemotiveerde jongeren en volwassen bewoners bieden we scholing in sport (o.a. leider/ sportleider recreatie/basketbal). Op scholen bieden we extra watersportactiviteiten aan. Voor meiden komt er extra dansaanbod. Jaarlijks organiseren we samen met sportaanbieders een aantal acties die structurele sportdeelname stimuleren", lezen we in het voorstel. Twee andere voorstellen die in het oog lopen: in de nieuwe wijk Centrumeiland moet een plek komen voor kinderen en jongeren (0-23) om elkaar te ontmoeten in de vrije tijd en Arjan Maks stelt voor een mountainbikeparcours aan te leggen, waarbij hij denkt aan het Diemerpark. "Voor een uitdagend mountainbikeparcours is maar zeer weinig nodig. Bijvoorbeeld in het Diemerpark zou een mooi parcours aangelegd kunnen worden, aangezien hier ook nog uitdagende klimmetjes kunnen worden gemaakt."

Lees verder in de digitale editie


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226672&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ijburgernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=108" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226673&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ijburgernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=108" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>